Blog

Bijziendheid preventie en tips

preventie bijziendheid

Wat is myopie of bijziendhied?

Bijziendheid of myopie is een veel voorkomende refractieafwijking van het oog. Meestal komt dit doordat je oogbol lichtjes te groot is, of omdat je hoornvlies te veel gekromd is. Binnenvallend licht valt daardoor vóór het netvlies in plaats van erop. Bijgevolg is het zicht in de verte wazig. In sommige gevallen ontwikkelt de bijziendheid zich echter heel snel. Daardoor ontstaat er een snelle achteruitgang van het zicht. Mensen met zo’n degeneratieve myopie lopen ook een verhoogd risico op verschillende oogaandoeningen. Het is dan ook heel belangrijk om myopie te voorkomen bij kinderen. Hieronder vind je enkele tips bij de preventie van bijziendheid.

Myopie, een groeiend wereldwijd probleem

Verschillende recente onderzoeken voorspellen een forse stijging in het aantal bijzienden bij jonge kinderen. Ook wordt de bijziendheid op steeds jongere leeftijd vastgesteld. Dit komt vooral doordat ons kijkpatroon door de jaren heen veranderd. Als maar meer en meer kijken kinderen op korte afstand. Denk bijvoorbeeld maar aan lezen, de computer of de gsm. Naast al het nabijwerk, spelen omgevingsfactoren en erfelijkheid ook een belangrijke rol in het ontwikkelen van bijziendheid. Op hoe jongere leeftijd de myopie zich ontwikkelt, hoe hoger het risico dat de sterkte veel toe neemt naarmate het kind ouder wordt.

Meerdere voorspellingen tonen aan dat in het jaar 2050 de helft van de wereldbevolking te kampen zal krijgen met bijziendheid. 

Preventie bijziendheid

Wat kan je zelf ondernemen om bijziendheid te voorkomen of af te remmen?

Breng minimaal 2h per dag buitenshuis door.

Neem pauzes tijdens langdurig nabij kijken of langdurig computergebruik. Hanteer de 20-20-20 regel: Kijk om de 20 min, eens 20 sec in de verte op 20 voet om zo je ogen te laten ontspannen.

Lees steeds op voldoende afstand (>30cm) en ook met voldoende verlichting.

Meerdere recente studies tonen aan dat we de bijziendheid echter kunnen afremmen door middel van myopie remmende brilglazen. Lees hier meer informatie.