Myopie of bijziendheid afremmen met brilglazen

Wat is myopie of bijziendhied?

Bijziendheid of myopie is een veel voorkomende refractieafwijking van het oog. Meestal komt dit doordat je oogbol lichtjes te groot is, of omdat je lens te veel gekromd is. Binnenvallend licht valt daardoor vóór het netvlies in plaats van erop. Bijgevolg is het zicht wazig. In sommige gevallen ontwikkelt de bijziendheid zich heel snel, waardoor er een snelle achteruitgang van het zicht ontstaat. Mensen met degeneratieve myopie lopen een verhoogd risico op verschillende oogaandoeningen. Meerdere recente studies tonen aan dat we de bijziendheid kunnen afremmen door middel van myopie remmende brilglazen of contactlenzen.

Lees hier meer informatie over myopie of bijziendheid.

 

Wat zijn myopie remmende brilglazen?

Bijziendheid wordt gecorrigeerd door middel van brilglazen met een negatieve sterkte. Deze glazen corrigeren het zicht, maar remmen de myopie niet. Myopie remmende brilglazen zijn echter speciaal ontwikkeld om de snel toenemende bijziendheid af te remmen en zo ook de snelle achteruitgang van het zicht. Er zijn verschillende types brilglazen op de markt om de myopie af te remmen.

Sightglass vision (Coopervision) is een brillenglas speciaal ontwikkeld voor kinderen met myopie. Dit glas is opgebouwd uit 2 zones. Enerzijds een centrale heldere zone ter hoogte van de pupil. Dit biedt het kind een scherp, helder zicht. Anderzijds bevindt er zich een perifere behandelzone rondom de heldere, centrale zone. Deze perifere zone heeft een lager contrast. Dit is cruciaal voor de remming van myopie.

 

 

MiyoSmart (Hoya) daarentegen is een ander myopie remmend brillenglas. Opnieuw is er een heldere, centrale zone met daaromheen een perifere behandelzone. Deze behandelzone is echter op een andere wijze opgebouwd. Door middel van de D.I.M.S technologie, wordt er een myopie remmende werking gecreëerd.

 

 

Voor wie?

Leeftijd tussen 6 en 12 jaar;

Bijziendheid als refractieafwijking;

Kind met bijziende ouders.

Maak gerust een afspraak en wij kunnen voor jou nakijken of jouw zoon/dochter in aanmerking komt voor myopie remmende brilglazen

 

 

Wat kan je zelf ondernemen om myopie te voorkomen of af te remmen?

Breng minimaal 2h per dag buitenshuis door.

Neem pauzes tijdens langdurig nabij kijken of langdurig computergebruik. Hanteer de 20-20-20 regel: Kijk om de 20 min, eens 20 sec in de verte op 20 voet om je ogen te laten ontspannen.

Lees steeds op voldoende afstand (>30cm) en met voldoende verlichting.