Brillenglazen, Oogzorg

Optische prisma’s: werking, toepassing en voorschrijven bij visuele en neurologische aandoeningen in België

optische-prisma's-bij-visuele-en-neurologische-aandoeningen-voorschrijven-in-België

Optische prisma’s: Werking, toepassing en voorschrijven bij visuele en neurologische aandoeningen in België

Optische prisma’s zijn speciale brillenglazen, die een afwijkende vorm hebben. Ze worden gebruikt om lichtstralen te breken. Ze spelen een cruciale rol bij het corrigeren van visuele en neurologische aandoeningen, die van invloed zijn op het zicht en de oogbewegingen. Hieronder duiken we dieper in op de werking van optische prisma’s, de toepassing ervan bij verschillende oogaandoeningen en neurologische stoornissen. Maar ook verduidelijken we wie in België prisma’s kan en mag voorschrijven.

Wat zijn optische prisma’s en hoe is de werking ervan? 

Optische prisma’s zijn, zoals alle brillenglazen, gemaakt van glas of kunststof. Ze hebben echter een specifieke vorm, waardoor het licht verandert van richting wanneer het door het glas gaat. “Dioptrie” is de eenheid om de mate van de buiging van het licht te meten. Afhankelijk van de correctie, kunnen prisma’s in verschillende richtingen geplaatst worden in een bril. Bijgevolg sturen de prisma’s de lichtstralen in de gewenste richting om zo visuele beelden te corrigeren. Het doel van prismabrillen is dus om het zicht te verbeteren en het comfort bij het zien te verhogen.

Wanneer zijn optische prisma’s aanbevolen?

Prisma’s worden vaak voorgeschreven bij specifieke oogaandoeningen, die het zicht beïnvloeden. Deze aandoeningen omvatten:

Optische prisma’s kunnen worden gebruikt om het verschil in positie tussen de ogen te compenseren. Dit zorgt ervoor dat dubbelzien verminderd en de oogcoördinatie verbeterd.

Prisma’s kunnen worden aangepast om de beelden van beide ogen terug op één plek te laten samenvloeien, waardoor de patiënt terug 1 beeld ziet.

Bij bepaalde neurologische aandoeningen, zoals traumatisch hersenletsel of beroerte, kunnen prisma’s worden voorgeschreven. De prisma’s verlichten de visuele symptomen, zoals hoofdpijn en oogvermoeidheid.

In sommige gevallen schrijft men prisma’s voor om de correctie van een refractie-afwijking, zoals bijziendheid of verziendheid, te optimaliseren.

Hierbij kunnen prisma’s de ongecontroleerde oogbewegingen helpen verminderen en de patiënt zo een stabieler zicht geven.

Bij anisometropie kan aan de hand van een prisma het verschil in refractie tussen de ogen gecorrigeerd worden. Bijgevolg zal het zichtcomfort verbeteren.

Prisma’s in neurologische revalidatie 

Bij een traumatisch hersenletsel, beroerte of andere hersenaandoeningen kunnen visuele symptomen optreden. Deze visuele symptomen kunnen omvatten: dubbelzien, gezichtsveldverlies, moeilijkheden met fixatie van objecten, en visuele perceptieproblemen. Door prisma’s te gebruiken in een revalidatieprogramma, kunnen patiënten hun visuele vaardigheden verbeteren en hun dagelijkse activiteiten beter beheren.

Multifocale prisma’s voor ouderdomsverziendheid (presbyopie)

Presbyopie is een veelvoorkomende oogaandoening, waarbij het oog moeite heeft om scherp te stellen op nabije objecten. Dit als gevolg van veroudering van de ooglens. Multifocale prisma’s zijn speciale prismaglazen. Ze bieden een correctie om het zicht op verschillende afstanden te verbeteren. Deze brillenglazen bevatten een naadloze overgang tussen verre en nabije kijkgebieden. Dit kan nuttig zijn voor mensen, die moeite hebben met lezen en andere nabije taken.

De rol van optometristen bij prisma’s voorschrijven in België

Als optometristen werken we vaak nauw samen met oogartsen en andere medische professionals in België. Dit om een holistische en gepersonaliseerde aanpak te bieden voor het behandelen van visuele en neurologische aandoeningen.

Als getrainde oogzorgprofessionals is het onze taak als optometristen om uitgebreide oogmetingen (enkel bij >16jaar) uit te voeren en visuele afwijkingen te observeren. We hebben de expertise om eventuele afwijkingen in de oogstand vast te stellen en indien nodig door te verwijzen naar de oogarts. Want de uiteindelijke bepaling van de sterkte en de oriëntatie van prisma’s mag enkel de oogarts voorschrijven.

Met jouw voorschrift van een oogarts, vervaardigen wij optische glazen met prisma’s.

Wie mag optische prisma’s voorschrijven in belgië? 

In België mogen zowel oogartsen als orthoptisten optische prisma’s voorschrijven. Een oogarts is een medische specialist met expertise in oogheelkunde. Hij kan complexe aandoeningen, die prismabrillen vereisen, diagnosticeren en behandelen. Orthoptisten zijn opgeleid in de oogzorg en kunnen ook prisma’s voorschrijven voor bepaalde visuele en neurologische problemen, evenals refractie-afwijkingen.

Conclusie 

Optische prisma’s zijn waardevolle hulpmiddelen. Ze verlichten en corrigeren visuele en neurologische aandoeningen. Ze kunnen worden voorgeschreven bij een breed scala aan oogproblemen. In België hebben zowel oogartsen als orthoptisten de bevoegdheid om prisma’s voor te schrijven. Deze deskundige oogzorgprofessionals werken nauw samen om de best mogelijke zorg te bieden aan patiënten met visuele en neurologische uitdagingen. Als je merkt dat je problemen hebt met het gezichtsvermogen of neurologische symptomen ervaart, die van invloed zijn op je zicht, aarzel dan niet om een afspraak te maken met een gekwalificeerde oogzorgspecialist in België voor een grondig onderzoek en passende behandelingsopties. Een vroege diagnose en de juiste correctie kunnen een aanzienlijk verschil maken in het verbeteren van je zicht en het herstellen van een betere levenskwaliteit.