Contactlenzen, Brillenglazen

Terugbetaling bril en contactlenzen

Terugbetaling bril en contactlenzen

Iedereen, die echter aangesloten is bij een mutualiteit, heeft recht op een forfait teruggave bij aankoop van een bril op sterkte of contactlenzen. Bovendien is hiervoor geen voorschrift van een oogarts vereist. Je kan dus gerust je ogen laten testen door een van onze erkende optometristen. Verder kan je bij elke start van een nieuw kalenderjaar opnieuw genieten van deze teruggave. De waarde van het bedrag dat u terugkrijgt, varieert echter van mutualiteit tot mutualiteit:

 • Christelijke mutualiteit: 40 euro per kalenderjaar;
 • Helan (voorheen Partena en OZ): 30 euro per kalenderjaar;
 • Solidaris (voorheen Bond Moyson): 50 euro per kalenderjaar;
 • Vlaams en neutraal ziekenfonds: 50 euro per kalenderjaar;
 • En liberale mutualiteit: 50 euro per kalenderjaar.

 

Het RIZIV daarentegen is een extra terugbetaling die je krijgt op jouw bril, lenzen, low vision… indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voldoe je hier echter NIET aan, dan krijg je de normale teruggave van de mutualiteiten (zie hierboven). Als je hier WEL aan voldoet, dan krijg je van de opticien een bijlage 15.  Hiervoor is wel een voorschrift van de oogarts vereist. Vervolgens dien je beide documenten, de bijlage 15 en het voorschift, in bij het RIZIV voor je teruggave.

In deze tekst vind je de volgende onderverdeling:

 • Terugbetaling brillenglazen
  • Tot de 18de verjaardag
  • Ongeacht de leeftijd
  • Vanaf de 65ste verjaardag
 • De terugbetaling voor glazen met medische filter
 • Terugbetaling contactlenzen
 • En terugbetaling oogzorg
  • Prismalenzen van Fresnel
  • Filters van Ryser
  • Optische prisma’s ingeslepen in brilglazen
  • Occluders
  • Oogprothesen

Tot de 18de verjaardag

Iedere jongere krijgt 2 maal 28 euro terug op het montuur. Op voorwaarde dat er ook ten minste één nieuw glas bij besteld is.

Verder heb je op de glazen om de 2 jaar recht op een terugbetaling. Indien de sterkte echter met meer dan 0.50 dioptrie veranderd is, heb je ook vroeger opnieuw recht op een terugbetaling. Het bedrag daarentegen hangt af van het soort glas en andere eventuele bijslagen.

We maken bovendien ook een onderscheid tussen organische en minerale glazen:

Unifocale glazen:
 • Unifocale organische glazen met een hoge/lage brekingsindex tot 3.50 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 43,00 euro bij sferische glazen.
  • en 43,00 euro bij torische glazen tot een cilinder van 3,00 dioptrie.
  • 60,00 euro bij torische glazen vanaf een cilinder van 3,25 tot 6.00 dioptrie.
 • Of unifocale organische glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie vanaf 3.75 tot 8.00 dioptrie, hebben een teruggave van 109,00 euro.
Bifocale glazen:
 • Bifocale organische glazen met een lage brekingsindex tot 3.50 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 119,00 euro bij sferische glazen.
  • en 119,00 euro bij torische glazen tot een cilinder van 3.00 dioptrie.
  • 134,00 euro bij torische glazen vanaf een cilinder van 3.25 tot 6.00 dioptrie.
 • Of bifocale organische glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie vanaf 3.75 tot 8.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 138,00 euro bij sferische glazen.
  • 152,00 euro bij torische glazen tot een cilinder van 3.00 dioptrie.
  • 172,00 euro bij torische glazen vanaf een cilinder van 3.25 tot 6.00 dioptrie.
Trifocale of multifocale glazen:
 • Trifocale of multifocale organische glazen met een lage/hoge brekingsindex hebben een teruggave van:
  • 185,00 euro bij sferische glazen.
  • 205,00 euro bij torische glazen.
 • Of trifocale of multifocale organische glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie vanaf 3.75 tot 8.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 292,00 euro bij sferische glazen.
  • 315,00 euro bij torische glazen vanaf een cilinder tot 6.00 dioptrie.
Bijslagen:
 • 25,00 euro bij cilinders boven 6.00 dioptrie.
 • 21,00 euro bij prismatische glazen met een dioptrie tot 5.00 prisma dioptrie en 26,50 euro bij een prisma dioptrie hoger dan 5.00 prisma dioptrie.
 • 10,00 euro bij matterende organische brillenglazen.

Ongeacht de leeftijd

Ook bij hoge correcties vanaf 8.25 dioptrie krijg je een terugbetaling van het RIZIV. Op de glazen krijg je om de 5 jaar terug.  Indien er echter een verandering van meer dan 0.50 dioptrie is, heb je ook vroeger opnieuw recht op een terugbetaling. Het bedrag hangt af van het soort glas en andere eventuele bijslagen.

Ook hier maken we een onderscheid tussen organische en minerale glazen:

Unifocale glazen:
 • Unifocale organische glazen met anti-reflectie hebben een teruggave van:
  • 82,00 euro bij een lage brekingsindex.
  • 109.00 euro bij een hoge brekingsindex.
 • Of unifocale organische lenticulaire glazen met een lage brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van 145,00 euro.
 • Unifocale minerale glazen met anti-reflectie hebben een teruggave van:
  • 78,00 euro bij een lage brekingsindex.
  • 128.00 euro bij een hoge brekingsindex.
 • En unifocale minerale lenticulaire glazen met een lage brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van 135,00 euro.
Bifocale glazen:
 • Bifocale organische glazen met een lage brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van:
  • 136,00 euro bij sferische glazen.
  • 154,00 euro bij torische glazen.
 • Of bifocale organische glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van:
  • 166,00 euro bij sferische glazen.
  • 194,00 euro bij torische glazen.
  • 225,00 euro bij torische glazen met een hoge cilinder.
 • Bifocale minerale glazen met een lage brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van 150,00 euro.
 • Verder hebben bifocale minerale lenticulaire glazen met een lage brekingsindex en anti-reflectie een teruggave van 237,00 euro.
 • En bifocale minerale lenticulaire glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van:
  • 336,00 euro bij sferische glazen.
  • 362,00 euro bij torische glazen.
Trifocale of multifocale glazen:
 • Trifocale of multifocale organische glazen met een lage brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van:
  • 205,00 euro bij sferische glazen.
  • 223,00 euro bij torische glazen.
 • Verder hebben trifocale of multifocale organische glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie een teruggave van
  • 292,00 euro bij sferische glazen.
  • 315,00 euro bij torische glazen.
 • Trifocale of multifocale minerale glazen met een lage brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van 206,00 euro.
 • En trifocale of multifocale minerale glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie hebben een teruggave van
  • 210,00 euro bij sferische glazen.
  • 235,00 euro bij torische glazen.
Bijslagen:
 • 91,00 euro bij cilinders boven 6.00 dioptrie
 • 21,00 euro bij prismatische glazen met een dioptrie tot 5.00 pdpt. En verder 26,50 euro bij een prisma dioptrie hoger dan 5.00 pdpt.

Vanaf de 65ste verjaardag

65 plussers daarentegen krijgen al een extra teruggave vanaf een correctie van 4.25 dioptrie. Op de glazen krijg je om de 5 jaar terug. Indien de sterkte echter met meer dan 0.50 dioptrie veranderd is, heb je ook vroeger opnieuw recht op een terugbetaling. Het bedrag hangt af van het soort glas en andere eventuele bijslagen.

Ook hier maken we een onderscheid tussen enerzijds organische en anderzijds minerale glazen:

Bifocale glazen:
 • Bifocale organische glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie met een correctie tussen 4.25 en 8.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 138,00 euro bij sferische glazen.
  • 152,00 euro bij torische glazen met een cilinder tussen 0.25 en 4.00 dioptrie.
  • 172,00 euro bij torische glazen met een cilinder tussen 4.25 en 6.00 dioptrie.
 • En bifocale minerale glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie met een correctie tussen 4.25 en 8.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 90,00 euro bij sferische glazen.
  • 111,00 euro bij torische glazen met een cilinder tussen 0.25 en 4.00 dioptrie.
  • 133,00 euro bij torische glazen met een cilinder tussen 4.25 en 6.00 dioptrie.
Trifocale of multifocale glazen:
 • Trifocale of multifocale organische glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie met een correctie tussen 4.25 en 8.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 292,00 euro bij sferische glazen.
  • 315,00 euro bij torische glazen met een cilinder tussen 0.25 en 6.00 dioptrie.
 • En trifocale of multifocale minerale glazen met een hoge brekingsindex en anti-reflectie met een correctie tussen 4.25 en 8.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 210,00 euro bij sferische glazen.
  • 235,00 euro bij torische glazen met een cilinder tussen 0.25 en 6.00 dioptrie.
Bijslagen:
 • 25,00 euro bij cilinders boven 6.00 dioptrie.
 • 21,00 euro bij prismatische glazen met een dioptrie tot 5.00 pdpt en 26,50 euro bij een prisma dioptrie hoger dan 5.00 pdpt.

Voor meer informatie over de prijs van onze brillenglazen, bekijk gerust deze link of kom eens langs in de winkel.

Op de glazen krijg je om de 5 jaar terug. Indien de sterkte echter met meer dan 0.50 dioptrie veranderd is, heb je ook vroeger opnieuw recht op een terugbetaling. Tot de 18de verjaardag krijg je om de twee jaar terug.

Unifocale brillenglazen met medische filter met vooraf bepaalde absportie van blauw licht:
 • Sferische unifocale fototrope brillenglazen met lage brekingsindex voorzien van anti-reflectie 0.00 tot en met 7.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 162.00 euro (bij plano glazen = 0.00 dioptrie)
  • 330,00 euro.
 • Verder hebben sferische unifocale fototrope brillenglazen met hoge brekingsindex voorzien van anti-reflectie 7.25 tot en met 23.00 dioptrie een teruggave van 732,00 euro.
 • Torische unifocale fototrope brillenglazen met lage brekingsindex voorzien van anti-reflectie 0.00 tot en met 7.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 330.00 euro bij een cilinder van 0,25 tot 4,00 dioptrie.
  • 363.00 euro bij een cilinder van 4,25 tot 6,00 dioptrie.
 • En torische unifocale fototrope brillenglazen met hoge brekingsindex voorzien van anti-reflectie 7.25 tot en met 23.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 732.00 euro bij een cilinder van 0,25 tot 4,00 dioptrie .
  • 765.00 euro bij een cilinder van 4,25 tot 6,00 dioptrie.
 • Sferische unifocale gekleurde brillenglazen met vooraf bepaalde absorptie en vaste tint met lage brekingsindex voorzien van anti-reflectie hebben een teruggave van:
  • 134.00 euro bij 0,00 tot en met 8,00 dioptrie.
  • 183.00 euro bij 8.25 tot en met 20.00 dioptrie.
 • Of torische unifocale gekleurde brillenglazen met vooraf bepaalde absorptie en vaste tint met lage brekingsindex voorzien van anti-reflectie met een correctie van 0,00 tot en met 8,00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 192.00 euro bij een cilinder van 0,25 t.e.m. 4,00.
  • 212.00 euro bij een cilinder van 4,25 t.e.m. 6,00 dioptrie.
 • Torische unifocale gekleurde brillenglazen met vooraf bepaalde absorptie en vaste tint met lage brekingsindex voorzien van anti-reflectie 8.25 tot en met 20.00 dioptrie hebben een teruggave van:
  • 192.00 euro bij een cilinder van 0,25 t.e.m. 4,00.
  • 212.00 euro bij een cilinder van 4,25 t.e.m. 6,00 dioptrie.
Voorhangsystemen en overzetbrillen met medische filter met vaste tint voor het dragen bovenop een bril:
 • Plano voorhangsystemen met medische filter met vaste tint hebben een teruggave van 120,00 euro.
 • Gepolariseerde en plano voorhangsystemen met medische filter met vaste tint hebben een teruggave van 204,00 euro.
 • Overzetbrillen met plano brillenglazen voorzien van een medische filter met vaste tint hebben een teruggave van 100,00 euro.
 • Plano en gepolariseerde overzetbrillen met medische filter met vaste tint hebben een teruggave van 190,00 euro.
Bijslagen:
 • Cilinder boven de 6,00 dioptrie bij unifocale fototrope brillenglazen voorzien van anti-reflectie heeft een teruggave van:
  • 25.00 euro bij 0.00 tot en met 7.00 dioptrie (lage brekingsindex)
  • en 25.00 euro bij 7.25 tot en met 23.00 dioptrie (hoge brekingsindex)
 • Verder heeft een cilinder boven de 6,00 dioptreën bij unifocale gekleurde brillenglazen met vooraf bepaalde absorptie en vaste tint met lage brekingsindex voorzien van anti-reflectie 8.25 tot en met 20.00 dioptrie een teruggave van 91,00 euro.
 • Prismatische brillenglazen hebben een teruggave van:
  • 21,00 euro bij 0,50 tot en met 5,00 prisma dioptrie.
  • 26.50 euro hoger dan 5,00 prisma dioptrie.

De verplichte ziekteverzekering geeft enkel een tegemoetkoming voor lenzen als je één van onderstaande aandoeningen hebt:

Optische contactlenzen (lenzen om het zicht te verbeteren):
 • Monoculaire afakie
 • Onregelmatig astigmatisme waarbij brillenglazen niet helpen
 • Anisometropie van minstens 3,00 diotropie
 • Ametropie van minstens -8,25 of +8,25 dioptrie

Teruggave:

 • Voor optische vormstabiele contactlenzen is er een terugbetaling van:
  • 104,00 euro terug bij sferische contactlenzen.
  • 160,00 euro bij torische contactlenzen.
 • Bij optische soepele contactlenzen met een draagtijd van één maand (12 lenzen – 1 jaar) is er een terugbetaling van:
  • 80,00 euro bij sferische lenzen.
  • 97,00 euro bij torische contactlenzen.
 • En voor optische soepele contactlenzen met een draagtijd van zes maand (2 lenzen – 1 jaar) is er een terugbetaling van:
  • 70,00 euro bij sferische lenzen.
  • 180,00 euro bij torische contactlenzen.
 • Voor optische soepele contactlenzen met een draagtijd van één jaar is er een terugbetaling van:
  • 95,00 euro bij sferische lenzen.
  • 210,00 euro bij torische contactlenzen.
Specifieke contactlenzen bij onregelmatigheden van het hoornvlies:
 • Albinisme
 • Keratoconus
 • Ernstige misvorming van het hoornvlies
 • Onregelmatig astigmatisme waarbij brillenglazen niet helpen

Teruggave

 • Voor specifieke soepele of hybride contactlenzen is er een teruggave van 200,00 euro
 • Verder is er voor specifieke vormstabiele corneale contactlenzen er een teruggave van 180,00 euro
 • Ook voor vormstabiele corneasclerale contactlenzen is er een teruggave van 280,00 euro
 • En voor optische sclerale contactlenzen is er een teruggave van 760,00 euro
Bijzondere soepele jaarcontactlenzen (op maat gemaakte lenzen met vooral een cosmetische functie):
 • Blijvende amblyopie
 • Inoperabel cataract
 • Definitieve mydriasis
 • Vervorming van de pupil
 • Corneavertroebeling die de pupil minstens gedeeltelijk overdekt
 • Coloboma
 • Albinisme
 • Diplopie
 • Strabisme in geval van huidallergie voor occluders (d.i. een schelp met zuignapje of microporiën)

Teruggave

 • Voor soepele gehydrateerde contactlenzen met ondoorzichtige handgeschilderde iris, met ondoorzichtige of transparante pupil, al dan niet met correctie is er een teruggave van 520,77 euro
 • En voor soepele gehydrateerde contactlenzen met transparante perifere zone, met een ondoorzichtige en zwarte pupil in variabele maten is er een teruggave van 303,18 euro
Teruggave voor het aanpassen van de contactlenzen:
 • Bij de eerste aanpassing is er een terugbetaling van:
  • 70.00 euro bij vormstabiele contactlenzen.
  • 35.00 euro bij soepele contactlenzen.
 • Bij een hernieuwingsaanpassing is er een terugbetaling van:
  • 40.00 euro bij vormstabiele contactlenzen.
  • 20.00 euro bij soepele contactlenzen.

Tussenkomst:

De tegemoetkoming voor contactlenzen is afhankelijk van het materiaal waaruit de lenzen zijn vervaardigd en de afwijking die ze corrigeren. Ook als slechts één oog voldoet aan de voorwaarden kan je voor beide ogen een tegemoetkoming ontvangen.

Prismalenzen van Fresnel:

Hierbij is er een terugbetaling bij een verschil in sterkte van minstens 1.00 dioptrie of na 1 jaar

Bij een prismadiotptrie tot 20 is er een teruggave van 55,00 euro en vanaf 20,25 primadioptrie is er een teruggave van 75,00 euro.

Filters van Ryser:

Maximaal drie keer een teruggave van 7,00 euro en voor de 18de verjaardag.

Optische prisma’s ingeslepen in brillenglazen:

Recht op een teruggave van 25,00 euro elke vijf jaar

Occluders:

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een terugbetaling van occluders (oogpleisters).

Het kan enerzijds gaan om occluders met schelp en zuignap, of anderzijds om occluders met microporiën.

Je hebt enkel recht op een terugbetaling met een voorschrift van de oogarts.  Je moet binnen de 6 maand bij jouw opticien om de occluders gaan, die geeft je een bijlage 15 die je samen met het voorschrift afgeeft. Je moet bovendien wel jonger dan 18 jaar zijn!

Teruggave

 • Voor de occluders met microporiën is er een teruggave van 25,00 euro op maximaal vier dozen
 • En voor de occluders met schelp en zuignap is er een teruggave van 50,00 euro op één doos

Oogprothesen

Kunstogen hebben een teruggave van 280,00 euro en kunstogen in plastiek hebben recht op een teruggave van 850,00 euro.

Niet-optische sclerale contactlenzen hebben een terugbetaling van 970,00 euro.

Bijslagen

o Afgietsels voor kunstoog in plastiek en niet-optische sclerale contactlenzen (205,00 euro)

o Forfait voor passen en aanpassen van een oogprothese (70,00 euro)

o En forfait voor onderhoud van een oogprothese (15,00 euro)